FORUM INAWERA
http://www.forum.inawera.com/

NASZE LABORATORIUM
http://www.forum.inawera.com/viewtopic.php?f=116&t=3255
Strona 1 z 1

Autor:  inawera [ 2 lip 2014, o 12:29 ]
Tytuł:  NASZE LABORATORIUM

Przyszedł czas aby pochwalić się naszym firmowym laboratorium.
Chociaż od pierwszych analiz/rozbiorów minęło ponad dwa miesiące, nie zawsze był czas aby zrobić kilka fotek i publicznie pochwalić się naszym własnym - Inawery - laboratorium.

Oto sprzęt i jego możliwości.

1 -Wykonujemy analizy chromatograficzne:

- przeprowadzamy ocenę jakościową i ilościową substancji ciekłych,
- sprawdzamy skład aromatów i napojów,
- kontrolujemy czystość odczynników chemicznych,
- mamy możliwość wykrywania przypadków fałszowania związków chemicznych.

Analizy przeprowadzamy na aparacie firmy Agilent Technologies (chromatograf gazowy model 7820A sprzężony ze spektrometrem mas model 5977E)",


In our laboratory equipped in professional analytical equipment we accept orders on analytical services.

We conduct:

1- Chromatographic analyses:
- we conduct a quality and quantity assessment of liquid substances
- we check the composition of flavours and drinks
- we control the purity of chemical reagents
- we have a possibility of detecting the cases of forgery of chemical substances
We conduct the analyses on the Agilent Technologies apparatus (gas chromatograph , type 7820A with a spectrometer mas type 5977E


Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

A to część najciekawsza dla laika jakim jest Irek.
Kolumna która sama się obraca, sama się oczyszcza i sama dozuje tyle preparatu do badania ile być powinno.


Obrazek


2 -Oznaczamy współczynnik refrakcji oraz mierzymy zawartości cukrów w roztworach mierzoną w Brixach.

Tych badań dokonujemy na refraktometrze firmy Atago, model RX-5000i.


2 - We mark the refraction index and we measure the content of sugars in the solutions measured in Brixes.
We conduct such researches on a refractometer Atago’s company, type RX-5000i.


Obrazek

Obrazek


3 - Oznaczamy gęstość substancji oraz sprawdzamy czy gęstości jest zgodna z deklarowaną przez producenta.

Posiadamy gęstościomierz oscylacyjny firmy Mettler Toledo model Densito 30PX.


3- We denote the density of substances and we check the cohesion of the density declared by their producer.
We have an oscillatory hydrometer Mettler Toledo’s company, type Densito 30PX.

Obrazek

Obrazek

* Na stole obok refraktometru stoją dwa mieszadła magnetyczne z podgrzewaczem.
Marzenie tych co do przyśpieszania mieszania używają mikrofalówek, myjek ultradźwiękowych, itp.
On the table besides refratometer two stirrers are standing with a heater.
Dream of those who to acceleration are using microvawes, ultrasonic washers etc.Obrazek

*Lepkościomierz (V2, MYR) umożliwia wykonanie pomiarów lepkości i kątów ścierania, bezpośredni odczyt wyniku w [cP] lub [mPa·s], dokładność ±1% całości skali, powtarzalność ±0,2% całości skali.
Viscometer (V2, MYR) allows the performing of measurements of viscosity and angles of attrition, direct reading of a result in [cp] or [mPa.s] with a precison +/- 1% in the whole range, recurrence +/- 0,2% of the whole scale.

Obrazek

Obrazek

*Aparat Pensky'ego Martensa służy do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym. Mierzy najniższą temperaturę, w jakiej przyłożenie źródła zapłonu skutkuje zapalaniem się oparów próbki.
Pensky Martens apparatus is mark the temperature of ignition in a crucible closed, measures the lowest temperature in which application of source of spark results in ignition of sample’s clouds.

Obrazek

Obrazek

Dorota, Wojtek i Robert wszystko wykonują pod doświadczonym okiem Agnieszki.
Dorota, Wojtek and Robert are doing everything under the auspices of experienced Agnieszka.

Obrazek

Oczywiście badania wykonywane są z zachowaniem przepisów BHP, w okularach, rękawicach ochronnych, w czepkach, ale ze względów estetycznych nasi laboranci nie chcieli wystąpić na zdjęciach w czepkach ochronnych na głowach.

Of course the researches are performed according to BHP regulations, in oculars, protective gloves, caps, but of esthetic reasons our laborants didn’t want to be on the pictures wearing protective caps on their heads.
I must admit – they look funny.


Musze przyznać - wyglądają śmiesznie.

Autor:  witekm [ 9 lut 2016, o 14:38 ]
Tytuł:  Re: NASZE LABORATORIUM

Obrazek


Laboratorium Inawery dostało certyfikat jakości ISO! Oznacza to, że nasze badania aromatów spełniają najbardziej wyśrubowane wymogi. Mówiąc wprost: trzymamy najwyższy poziom. :)

Inawera’s laboratory received ISO quality certificate! That means that our researches of the flavours meet the strictest demands. In a nutshell: we hold the highest level. :)

Autor:  macbulwa [ 9 lut 2016, o 15:44 ]
Tytuł:  Re: NASZE LABORATORIUM

Chapeau bas *yahoo*

Autor:  Mareckimt [ 10 lut 2016, o 20:03 ]
Tytuł:  Re: NASZE LABORATORIUM

Dobry "kwit", gratuluję i podziwiam.

Autor:  camel77 [ 10 lut 2016, o 20:54 ]
Tytuł:  Re: NASZE LABORATORIUM

Pięknie, bardzo pięknie.

Autor:  ardbeg [ 13 lut 2016, o 10:47 ]
Tytuł:  Re: NASZE LABORATORIUM

Nie jestem zaskoczony. Choć wiem, jak trudno sprostać warunkom, stawianym przez te normy.

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/